Sýnýrsýz Bedava Sms , Bedava Onbilerce Mp3

bedavaservisler at hotmail.com bedavaservisler at hotmail.com
Mon Feb 18 01:40:44 UTC 2002


Servis 1
Yepyeni Sms Servsimiz hiç Bir Ücret Ödemeden sýnýrsýz Sayýda dünyanýn Her Tarafýna Bedava Sms Yollaya
Bileceksiniz Üstelik Ýnternet Baðlanamadan 
Sevdiðiniz Kiþiye Binlerce Seni Seviyorum Mesajý Atabilecesiniz Artýk 
Hiç Sms Göndermek Bu Kadar Kolay Olmamýþtý 
Sýnýrsýz Sayýda Sms Göndermek Ýçin Sadece Programý Yüklemeniz Ve Çalýþtýrmanýz Yeterli Olacaktýr!!!
http://meheh.kolayweb.com/garantisms.exe


Servis 2
Ýnternette Mp3 Aramaktan , Kýrýk Linklerle Uðraþmak ve Çalýþmayan Linklerden Býktýnýzmý Size 
Vereceðimiz Bu Servisle Tüm Türk ve Yabancý Sanatçýlarýn Full Albümlerini ÇOK HIZLI Birþekilde 
Yükleye Bileceksiniz Vede Ýnternete Baðlanmak Saatlerce Beklemek Yok Ýnternete Baðlanmadan Sýnýrsýz
 Sayýda Mp3 Yüklemek Ýçin Sadece Size Vereceðimiz Programý Yükleyin!!! Hýzýna Size inanamayacaksýnýz...
http://meheh.kolayweb.com/mp3_indir.exe


More information about the License-discuss mailing list